fbpx

Certifikáty látek

Rozhodujícím faktorem při výběru materiálů u nás je jejich certifikát. Zorientovat se v skutečné velkém množství certifikátů není tak úplně jednoduché no rádi jsme si dali tu práci, abychom měli jistotu, že naše oblečení nese už od základu stopu odpovědnosti vůči Zemi a lidské práci.
Jsme hrdé, že můžeme spolupracovat s dodavateli látek, kteří se zaměřují právě na certifikované látky s GOTS, Öko-Tex Standard 100 a EUROPEAN FLAX® certifikátem. Stejně nás však fascinují i materiály přírodního původu vyráběné moderními a udržitelnými způsoby jako: LENZING ™ Lyocell TENCEL ™, Ecover ™

Certifikát GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) je nejpřísnější certifikace pro textilie vyrobené z organických textilních vláken. GOTS kontroluje celý výrobní proces od statku až po továrnu: od sklizně bavlny, tkaní vláken, až po výrobu finálního produktu, včetně exportu oblečení.[1] Konečné produkty mohou být výrobky z vláken, příze, tkaniny, oděvy a domácí textil. Nezahrnují se zde kožené výrobky.

Ve všech fázích zpracování ekologických vláken musí být tato vlákna oddělena od běžných produktů z neorganických vláken a musí být jasně označena. Všechny chemikálie (např. barviva, pomocné chemikálie), musí splňovat základní požadavky na toxicitu a biologickou rozložitelnost. Jsou zakázány používat toxické kovy, rozpouštědla, geneticky modifikované organismy, formaldehydy a jiné syntetické látky. Veškeré bělidla musí být na bázi kyslíku. Obalový materiál musí být z recyklovaného zdroje a nesmí obsahovat polyvinylchlorid.

Provozovatelé musejí mít ve svých směrnicích zavedenou politiku ochrany životního prostředí. Dále je také nutné, uchovávat úplné záznamy o používání chemických látek, při mokrém zpracovatelském postupu. Odpadní vody ze všech zpracovatelských postupů musí být zpracovány ve funkčních čistírnách odpadních vod.

GOTS má v sobě i požadavky na etické a sociální aspekty výroby, jako svoboda zaměstnání, svoboda kolektivního vyjednávání, bezpečnost a čistota na pracovišti, zákaz dětské práce, životní minimum, pracovní doba nesmí být přehnaná, ochrana před diskriminací, stálé zaměstnání, zákaz hrubého a nehumánního zacházení.

Číslo certifikátu našeho dodavatele je: 1010800

EUROPEAN FLAX®

Evropská certifikace Flax®: Štítek EUROPEAN FLAX® certifikuje sledovatelnost v každém kroku zpracování – od lněného semínka až po hotovou tkaninu. Certifikované evropské vlákno Flax® se vyrábí výhradně ve Francii, Belgii nebo Nizozemsku. EUROPEAN FLAX® je zárukou sledovatelnosti prémiových lněných vláken

pěstované v západní Evropě. Přírodní udržitelné vlákno, pěstované bez
GMO.
Zaručuje sledovatelnost a původ vláken, udržitelnost životního prostředí, sociální
odpovědnost.

OEKO-TEX Standard 100

Oeko-Tex Standard 100 je mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyráběné pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.

Testování provádí 17 zkušebních ústavů, tvořících mezinárodní Oeko-Tex asociaci, která má pobočky ve více než 40 zemích po celém světě. Kritéria katalogu, který je základem pro testy škodlivých látek, jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích a jsou průběžně aktualizována. Zkušební kritéria a příslušné zkušební metody jsou standardizované na mezinárodní úrovni. Zkušební vzorky jsou testovány nezávislými institucemi Öko-Tex na pH hodnotu, obsah formaldehydu, přítomnost pesticidů, extraktu, obsahu těžkých kovů, chlorované organické nosiče a konzervační látky, jako je pentachlorfenol a tetrachlorophenol. Testuje se také přítomnost alergizujících a potenciálně karcinogenních barviv.

Vlákna TENCEL ™ LYOCELL

Vlákna TENCEL ™ Lyocell a Modal pomáhají udržovat rovnováhu životního prostředí tím, že jsou začleněny do přírodního cyklu.

Vlákna lyocellu a modalu TENCEL ™ jsou vyráběna procesy šetrnými k životnímu prostředí z přírodního dřeva z udržitelných zdrojů. Vlákna TENCEL ™ se nacházejí ve sbírkách mnoha předních návrhářů a renomovaných maloobchodníků.

Pocházejí z obnovitelné suroviny dřeva, vytvořené fotosyntézou. Certifikovaná vlákna na biologické bázi jsou vyráběna ekologicky šetrným výrobním procesem. Vlákna jsou certifikována jako kompostovatelná a biologicky rozložitelná, a proto se mohou plně vrátit zpět do přírody.